REFRESH 500-D                                  REFRESH 500                                      REFRESH 2000   

                           

Ozon Nedir?
Normalde soluduğumuz 2 atomlu oksijenden farklı olarak ozon, üç atomlu oksijen halkasıdır. Etrafımızdaki oksijen,
atmosferin üst tabakasına çıktığında ve güneşin ultraviyole ışınına maruz bırakıldığında, oksijen doğal olarak ozona dönüşür. Tamamen oksijenden oluştuğu için ozon bazen aktif oksijen olarak da adlandırılır. Görevi bakteri, virüs ve kokuları yok etmektir. Ozon havadan daha ağır olduğu için doğal olarak yeryüzüne geri iner. Havamızı ve suyumuzu doğalolarak temizleyen ozondur.

Gök gürültülü fırtınalarda şimşek çaktığında ozon kendiliğinden açığa çıkar. Bir fırtına sonucu ozonun oluşumunu temiz bir yağmur kokusu olarak fark ederiz. Ozon soluduğumuz havayı temizlemenin en doğal yoludur. Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şart lar altındaki klor etkinliğinden 3125 kat daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.

Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması y oluyla elde edildiği için karars ız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında atık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

Oksitleyici Oksitleme Potansiyeli
Ozon 2.07
Hidrojen Peroksit 1 .77
Permanganat 1.67
Hidrojen Peroksit 1 .77
Permanganat 1.67
Hipoklöröz Asit 1.49
Klor Gazı 1.36
Hipobromöz Asit 1.33
Oksijen 1.23
Brom 1.09
Klor Dioksit 0.95
Hipoklorit 0.94
Klorit 0.76
İyot 0.54

Not: Refresh O3 Ozon(Aktif Oksijen) Cihazımızı genel olarak tüm bakteri,virüs,mantar,spor ve kötü kokuları hızlı ve etkin bir şekilde giderebilmek için aşağıdaki alanlarda kullanabilirsiniz.

BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) OZON RAPORLARI

INCETECH OZON BROŞÜRÜ

BÜYÜK BAŞ HAYVANCILIKTA OZON CİHAZI KULLANIMI

OZON O3 AKTİF OKSİJEN